Vuurwerkregels

De Duitse vuurwerk regels:

Elk jaar met oud en nieuw vinden ongelukken plaats en ontstaat er schade door vuurwerk. Vooral door het verkeerd afsteken van vuurwerk of door onwetendheid.

Volgens de Duitse Sprengstoff gesetz (Duitse vuurwerkregels) zijn er regels opgesteld om een veilige omgang met vuurwerk te waarborgen.

Het is verboden om in Duitsland vuurwerk af te steken in de omgeving van kerken, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en in de buurt van gebouwen met rietendaken en of gebouwen met houten gebinten. Dit is vastgelegd in de Duitse wet  ,,omgang en handel met vuurwerk´´ onder ‘Sprengstoffgesetz - (SprengG) und der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV)‘. Bij overtreding van bovenstaande regels, kan de politie of het zogenaamde ‘Ordnungsamt’ van de gemeente hier tegen optreden.

Het afsteken van consumenten vuurwerk mag alleen plaatsvinden tijdens de jaarwisseling. Gemeentes in Duitsland kunnen zelf bepalen wanneer het vuurwerk mag worden afgestoken. Tijdens de jaarwisseling wordt veelal de tijdsperiode tussen 18.00 uur t/m 07.00 uur de volgende dag aangehouden. Daarnaast mag een gemeente in Duitsland ook bepalen dat er op bepaalde plaatsen een vuurwerkverbod geldt. Bijvoorbeeld in Berlijn bij de Brandenburger Tor. Inwoners van Duitsland kunnen ook een vergunning krijgen voor het afsteken van vuurwerk buiten deze periode. Deze vergunning dient minimaal 2 weken van te voren te worden aangevraagd.


Vuurwerkcategorieën:

Vuurwerk kun je in verschillende categorieën verdelen, zie hieronder:

Vuurwerk in de categorie 1. Dit is vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert. Het is bestemd voor gebruik in een besloten ruimte, voor gebruik binnenshuis en mag gebruikt worden door personen vanaf 12 jaar. Het maximale kruitgewicht is dan ook maar 3 gram!

Vuurwerk in de categorie 2 is het zogenaamde consumentenvuurwerk. In Duitsland mag dit vuurwerk alleen worden verkocht aan personen van 18 jaar en ouder en op de toegestane verkoopdagen. Het consumentenvuurwerk mag in Duitsland worden afgestoken op 31 december en 1 januari. De overige dagen in het jaar kan consumentenvuurwerk in Duitsland worden aangeschaft en worden afgestoken, mits men in het bezit is van een zogenaamd ‘Befähigungsschein, of ‘Ausnahmegenehmigung’. Het toegestane kruitgewicht van vuurwerk in de categorie 2 betreft 50 gram. Echter een uitzondering hierop zijn de zogenaamde batterijen (batterien, cakes). Deze mogen een maximaal kruitgewicht hebben van 500 gram. In Duitsland zijn momenteel zelfs batterijen toegestaan met een netto kruitgewicht van 600 gram. Dit betreffen batterijen in combinatie met een fontein. Echter is dit vuurwerk in Nederland verboden! Tot slot kent men in Duitsland nog het zogenaamde ‘Verbundfeuerwerk’. Dit vuurwerk is tegenwoordig ook in Nederland toegestaan. Dit noemt men ook wel het 'Compound' vuurwerk. Onder verbundfeuerwerk wordt verstaan dat 2 of meerdere vuurwerkonderdelen reeds met elkaar zijn doorverbonden. Hierdoor hoef je maar 1 lontje aan te steken en de overige doorverbonden vuurwerkonderdelen zullen daardoor automatisch worden ontstoken.

Vuurwerk in de categorie 3 en 4 is alleen toegestaan voor professioneel gebruik. Dit vuurwerk mag je als consument niet in je bezit hebben of afsteken. Overtreding van deze regels kan worden bestraft met een geldboete tot €50.000,-.


Algemene regels voor consumentenvuurwerk in Nederland:

Vraag: Ik koop vuurwerk in Duitsland en wil dit meenemen naar Nederland. Hoe houd ik mij nu volledig aan de daarvoor geldende regels?

Waar u op moet letten:

  • of u NIET het Maximum brutogewicht van 25 kg overschrijdt (per persoon OF per voertuig)
  • of het vuurwerk is voorzien van de Nederlandse gebruiksaanwijzing
  • of het vuurwerk is voorzien van een geldig CE keurmerk
  • of u NIET vuurwerk bij u heeft dat is voorzien van een zogenaamd "strijkkopje"
  • of uw potten vuurwerk NIET het maximale kruitgewicht van 2000 gram per vuurwerkpot overschrijdt (verbundfeuerwerk tot 2000gr. kruitgewicht).
  • of u geen illegaal vuurwerk bij u heeft uit Duitsland zoals bijvoorbeeld romeinse kaarsen, babyvuurpijltjes, strijkers, patronen / alarmpistolen, etc.
FWS Feuerwerk is niet verantwoordelijk voor wat u meeneemt over de grens naar Nederland !! U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Zie ook de regels vuurwerkbesluit 2017 (geldig voor Nederland).
 

Tot slot even uitgelicht de regelgeving omtrent het Nederlandse vuurwerkbesluit:

Consumentenvuurwerk mag je in Nederland  in de drie dagen voor oud en nieuw in je bezit hebben. Als één van de verkoopdagen een zondag is, dan wordt het vuurwerk vier dagen van tevoren al verkocht (dit is ook van toepassing in Duitsland). De zondag komt dan als verkoopdag te vervallen. Volgens het vuurwerkbesluit in Nederland is het niet toegestaan om op een zondag vuurwerk te verkopen. Voor het vervoeren van consumentenvuurwerk is in Nederland een maximum gesteld van 25 kg brutogewicht per vervoersmiddel. Consumentenvuurwerk mag alleen op Oudejaarsdag van 18 uur tot Nieuwjaarsdag (2 uur ’s nachts) afgestoken worden. Dit vuurwerk mag door iedereen van zestien jaar of ouder  (in Duitsland geldt 18 jaar of ouder) gekocht worden. Voor een veilige en maximale beleving van consumentenvuurwerk dient men te allen tijde de gebruiksaanwijzing strikt op te volgen en bij voorkeur een vuurwerkveiligheidsbril te dragen. Het consumentenvuurwerk wordt onderscheiden in siervuurwerk en knalvuurwerk. Siervuurwerk bestaat in de vorm van vuurpijlen die als geheel de lucht in schieten, en potten (ook wel batterijen of cakes genoemd) of fonteinen die kleine vuurwerkprojectielen vanaf de grond omhoog schieten, en daar een kleurrijk boeket laten zien. Het knalvuurwerk varieert van zware donderslagen (single shots), of astronauten. Luchthuilers (vuurwerk met Whistling-effect), worden ook tot het knalvuurwerk gerekend. Voor een gedetailleerd overzicht van het Nederlandse vuurwerkbesluit verwijzen we u graag naar de nederlandse webite van overheid.nl 

 http://wetten.overheid.nl/BWBR0013360/2016-10-17

Copyright © FWS Feuerwerk